Neizbrisivi trag naroda na ognjištu Mogorića
Neizbrisivi trag naroda na ognjištu Mogorića
< >

Dušan Vučković

Neizbrisivi trag naroda na ognjištu Mogorića
pod okriljem zavičajnog blaga Like
 • Izdavač: Extreme Media d.o.o.
 • Godina izdavanja: 2014
 • Broj strana: 460
 • Tiraž: 500 komada
 • Prilog: Skica sela Mogorić
 • Sadržaj: Istorijsko-biografski
 • Glavni urednik: Predrag Vučković
 • Lektor: Dragica J. Kričković
 • Tehnički urednik: Dejan Janošević
 • Ilustracija i tehnička obrada: Božo Vučković
 • Dizajn korica: Miodrag Maksimović
 • Štampa: Grafomarket d.o.o. Beograd

Poglavlja

Knjiga je podeljena hronološki i obrađuje istorijske činjenice poznate autoru

Sav materijal opisan u ovoj knjizi prikupio je autor lično tokom perioda od 30 godina, oslanjajući se na iskaze živih ljudi koji su nastanjivali selo Mogorić, njihovih potomaka, crkvenih i opštinskih kniga, nadgrobnih spomenika i vojnog ratnog arhiva u Beču i Gracu koje je lično posetio. Proučio je i sistematizovao pozamašan fond podataka, smeštenih u raznim institucijama, na širem području bivše države: Arhiv Republike Hrvatske, Biblioteku grada Beograda, Biblioteku Patrijaršije, Narodnu biblioteku Srbije i Biblioteku Srpske akademije nauka i umetnosti.

Uvodne napomene #1

Uvodne napomene

Selo Mogorić, Lika #2

Selo Mogorić, Lika

Genealoške tabele #3

Genealoške tabele

Fotografije #4

Fotografije

Beleška o autoru

Dušan Vučković

Dušan Vučković rođen je 30. aprila 1932. godine u Mogoriću kod Gospića u Lici.
Osnovnu školu završio je u Mogoriću, gimnaziju u Ogulinu, a Arhitektonsku tehničku školu u Beogradu. Započeo je studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, koje nije završio. Radni odnos zasniva 1949. godine u „Šumsko-građevinskom preduzeću - Gospić” u svojstvu građevinskog normirca, zatim prelazi u Ministarstvo drvne industrije - „Glavna direkcija za Južni bazen Zagreb”, i zapošljava se u Drvno industrijskom preduzeću Ogulin u zvanju građevinskog nadzornika.
Po odsluženju vojnog roka, tačnije od 1954. godine radi u građevinskom preduzeću „Građevinar” Ogulin u svojstvu građevinskog poslovođe na izgradnji šumskih puteva, sve do 1958. kada se zapošljava u „Asfaltu”, građevinskom preduzeću - Rijeka, kao građevinski poslovođa. 1959. po ličnoj želji trajno se doseljava u Beograd i zapošljava se u Građevinsko–zanatskom preduzeću „4. Juli” (kasnije građevinski kombinat „4. Juli”). 1975. godine odlazi u ugostiteljsko preduzeće „Madera”, Beograd, i radi kao rukovodilac tehničke službe oko 14 godina, do odlaska u redovnu penziju 1990. godine.

 • Dušan Vučković
 • Dušan Vučković

Odlomci iz knjige

Ovo su samo neki zanimljivi odlomci iz kjige o Mogoriću. Molimo vas da nas kontaktirate radi detaljnije prezentacije.
Prilog

Skica sela MOgorić u razmeri 1:50.000

Strana 7.

Mapa područja Mogorića u Lici

Strana 44.

Solunski doborovoljci iz Mogorića

Strana 104.

Loza Vučkovići, "Bježići"

Strana 170.

Loza Maljkovića iz Mogorića

Strana 396.

Fotografije roditelja Dušana Vučkovića

Strana 442.

Nika Bilježnik - Fotografija iz 1918.

Komentari čitalaca

Ova neverovatna knjiga je privukla ogromnu pažnju velikog broja ljudi iz oblasti istorije i dokumentarne književnosti. Ovo su samo neki od njihovih komentara.
1

Knjiga utisaka

Hvala svima na odvojenom vremenu i divnim komentarima koji će možda biti inspiracija budućim naraštajima da nastave ovaj istraživački rad.

2
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Jovo Kričković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque.

  - Petar Maljković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Miloš Maljković
3
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Bogdan Kričković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque.

  - Branko Radaković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Đuro Đaković
4
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Miloš Krnjaić
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque.

  - Milan Korica
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Dušan Banjeglav
5
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Dušan Vučković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque.

  - Dušan Vučković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Dušan Vučković
6
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Dušan Vučković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque.

  - Dušan Vučković
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Dušan Vučković
7
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Jimmy Hugs
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque.

  - Jimmy Hugs
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam turpis metus, ultricies quis coaliquet sed neque. Curabitur turpis dolor,rit sed quam.

  - Jimmy Hugs
8

Kraj